Onze werkwijze.

Voor de theorieopleidingen bieden wij een pakket boeken aan waarmee zelfstandig geleerd kan (en moet) worden. Ook zit in dit pakket per vak 7 uur online examentraining. Naast de zelfstudie zijn er per vak enkele avonden theorieles, afhankelijk van de situatie worden deze op locatie in Panheel, of online georganiseerd. Per vak moet er een examen gedaan worden. De volledige opleiding voor code 95 bestaat uit de vakken M1C, M2C en M3C.
Voor een C rijbewijs zonder code 95 hoeft alleen maar de theorie Module 1 gedaan te worden, uiteraard inclusief het behalen van het examen.


Ons advies is om vóórdat er met de opleiding begonnen wordt een geneeskundige verklaring in te vullen op mijncbr.nl en daarna de verplichte keuring bij een Arboarts aan te vragen. De keuringsuitslag blijft 1 jaar geldig. De kandidaat moet door het CBR ‘medisch akkoord’ bevonden worden voordat de rijschool een praktijkexamen kan afbeelding dokterboeken. Belangrijk is om bij het invullen van de geneeskundige verklaring de categorieën C en CE aan te vinken. De keuring is eigen verantwoording van de kandidaat. De kosten van de geneeskundige verklaring en de medische keuring zijn voor rekening van de kandidaat. Mocht een kandidaat om welke reden dan ook niet, of niet tijdig medisch akkoord bevonden worden en daardoor niet op examen kunnen gaan dan zijn wij genoodzaakt de tot dan toe gemaakte opleidingskosten volledig in rekening te brengen.


Nadat de theorie-examens succesvol zijn afgerond, en de kandidaat medisch akkoord is bij het CBR volgen de praktijklessen. Zo lang een kandidaat niet medisch akkoord is zullen wij geen praktijklessen gaan inplannen. Dit om onnodige kosten te voorkomen. Voor aanvang van de praktijklessen dient een geldig rijbewijs B getoond te worden. Uitgaande van een pakket van 25 uur wordt daarna in overleg met de kandidaat een praktijkexamen voor de betreffende categorie geboekt.


Voor het verkrijgen van de vakbekwaamheid code 95 moeten 2 praktijktoetsen gedaan worden: de praktische toets en de toets besloten terrein.

De praktische toets is een dagopleiding, hierbij wordt geleerd hoe een vrachtauto m.b.v. een elektrische palletwagen geladen en gelost moet worden, en hoe de lading gestuwd moet worden. Aan het einde van de dag is er een examen dat succesvol afgelegd moet worden.

De toets besloten terrein is een dagopleiding, hierbij wordt geleerd hoe er met een vrachtauto voor- en achteruit gemanoeuvreerd moet worden tussen pionnen door.
Aan het einde van de dag is er een examen dat succesvol afgelegd moet worden.
Beide toetsen zijn noodzakelijk voor het verkrijgen van de code 95. De toetsen moeten afgelegd worden vóórdat het rijbewijs afgehaald kan worden bij het gemeentehuis, dus liefst vóór het rij examen.
code95De code 95 kan nadien d.m.v. 35 uur nascholing binnen 5 jaar verlengd worden. Dit is noodzakelijk om beroepsmatig met een vrachtauto te mogen blijven rijden.


De opleiding voor het E rijbewijs is enkel praktijk. Ook hierbij wordt uitgegaan van 25 uur rijles, met daarna een praktijkexamen categorie CE. Het is mogelijk dat er voor de aanvraag van het E examen opnieuw een geneeskundige verklaring moet worden aangevraagd. Het aanvragen dient door de kandidaat gedaan te worden, en de daarbij behorende kosten zijn volledig voor rekening van de kandidaat.

 

Inschrijfbutton

 

 Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met Corten Verkeersopleidingen.