Wat is een veiligheidsadviseur, en wat doet hij of zij?

Een veiligheidsadviseur werkt bij of voor een bedrijf dat gevaarlijke stoffen vervoerd, of daar op een of andere manier mee te maken heeft. Elk bedrijf dat betrokken is bij het vervoer of de behandeling van gevaarlijke stoffen is verplicht een veiligheidsadviseur te hebben.

De veiligheidsadviseur zorgt ervoor dat de juiste maatregelen worden getroffen om het vervoer en de (tijdelijke) opslag van de gevaarlijke stoffen zo veilig mogelijk te laten verlopen. Ook zorgt de veiligheidsadviseur er voor dat veranderingen in wet- en regelgeving m.b.t. gevaarlijke stoffen op efficiënte en juiste wijze gerealiseerd worden. De functie bestaat sinds 1 januari 2000. De taken staan eenduidig vermeld in het ADR, ADN en RID.

ordnersBetrokken personeel moet worden getraind en met enige regelmaat op functioneren gecontroleerd.

Toezicht op opleiding, en de geldigheid van documenten en certificaten is ook een taak van de veiligheidsadviseur. Als zich onverhoopt een ongeval of voorval voordoet moet de veiligheidsadviseur analyseren en achterhalen wat er fout ging. Verder moet hij in een dergelijk geval een rapport opstellen en maatregelen (laten) nemen om herhaling te voorkomen. De ADR opleiding voor betrokken personeel kan en mag door een veiligheidsadviseur gegeven worden.

Corten Verkeersopleidingen is sinds 2017 gecertificeerd veiligheidsadviseur.