Corten Verkeersopleidingen hanteert een annuleringsregeling:

  • Rijlessen dienen minimaal 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Dit kan telefonisch of via whatsapp.
  • Bij niet tijdig annuleren zal de volledige lesprijs (100%) in rekening gebracht worden.
  • De rijles zal opnieuw ingepland worden, en de verplaatste les zal volledig in rekening gebracht worden.
  • Afzegging/annulering dient persoonlijk door de leerling te gebeuren. Dit moet telefonisch of via app gebeuren.
  • Een te laat afgezegde les wordt niet in rekening gebracht bij afzeggen vanwege een dringende reden. Hieronder word verstaan: een ernstig ongeval, ernstige ziekte of overlijden van de leerling, alsmede een ernstig ongeval, ernstige ziekte van familie in de 1e en 2e graad of overlijden van een familielid in de 1e en 2e graad.
  • Verplaatsen of annuleren van een rijles: Indien er een gegronde reden is (beoordeling door Corten Verkeersopleidingen) kan in overleg de rijles worden verplaatst naar een ander tijdstip. Dit geldt zowel voor de opdrachtgever als voor de opdrachtnemer. Ingeval van verplaatsing blijft de betalingsverplichting bestaan.